บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.

สิทธิประโยชน์สำหรับบริการช่วยเหลือ รถเสียฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงของฮอนด้า
เรียกบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
เรียกบริการรถยก / ลากจูงได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
บริการรถยกลาก ฟรี ไปยังศูนย์บริการฮอนด้าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการที่ใกล้ที่สุด โดยไม่จำกัดระยะทาง
หากต้องการยกลากไปยังจุดหมายปลายทางอื่น บริการรถยก / ลากจูงให้บริการฟรีใน 20 กิโลเมตรแรก กม. ถัดไปคิดค่าบริการ กม. ละ 25 บาท
กรณีที่ระยะทางไกลมากกว่า 50 กม. ทางเอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จะแจ้งราคาเหมาจ่ายค่ายก / ลากให้สมาชิกทราบ เพื่อขอความเห็นชอบก่อนการดำเนินการ ยก / ลากโดยสมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ายก / ลาก กรณีระยะทางไกลเกินกว่าที่กำหนดให้ฟรี เช่น ฟรีเข้าศูนย์บริการฮอนด้าที่ใกล้ที่สุด ไม่จำกัดระยะทาง
บริการเติมน้ำมัน 1 ครั้ง/ปี จำนวนไม่เกิน 10 ลิตร ในกรณีที่รถยนต์น้ำมันหมดฉุกเฉินไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้สำหรับรถ 1 คัน หากเกินเหตุการณ์เดียวกันภายในปีเดียวกันค่าน้ำมันสมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีที่รถยนต์เสียหรือเกิดอุบัติเหตุ
ฟรี บริการประสานงานเลขาส่วนตัว เป็น รถเช่าโรงแรม ตารางเวลาบิน ร้านอาหารต่างๆ

บริการสำหรับลูกค้ารถยนต์ฮอนด้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
ถ้าคุณมิได้อยู่ในเงื่อนไขการเป็นสมาชิกบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ 24 ชั่วโมงของฮอนด้า ความช่วยเหลือจะยังคงไปหาคุณ โดยมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการเป็นครั้งๆ ไป ดังรายการด้านล่างนี้
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน : ช่างเทคนิคจะถูกส่งไปช่วยเหลือคุณ ในกรณีปัญหา ที่เกิดขึ้นนั้น สามารถแก้ไขได้ ณ จุดเกิดเหตุ ค่าบริการเบื้องต้น 900 บาท
บริการรถยก / ลาก : บริการยก / ลากไปยังศูนย์บริการฮอนด้า หรือที่อื่นๆ ค่าบริการเบื้องต้น 2,100 บาท สำหรับระยะทาง 25 กม. แรก กม. ถัดไป กม. ละ 25 บาท

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน